Первичная профсоюзная организация студентов ХНУРЭ

Шановний першокурснику!

Ти здобув почесне право навчатися в одному із провідних університетів світу – Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Студенту, який у процесі навчання оволодіває знаннями, набуває певного життєвого досвіду, потрібна допомога та захист, оскільки самостійно  відстояти свої права дуже важко. Тому в нашому університеті створена і діє Первинна профспілкова організація студентів ХНУРЕ, яка є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України.

Саме наша Профспілка може впевнено запропонувати студентові університету свою підтримку та захист. Для цього у нас є права, досвід і могутня сила солідарності.

Конференція трудового колективу університету щорічно доручає Профкому студентів ХНУРЕ представляти та захищати права та інтереси усіх студентів, аспірантів, зокрема щодо контролю за додержанням адміністрацією умов навчання, проживання та побуту студентів, аспірантів ХНУРЕ.

У питаннях та відповідях ми спробуємо ознайомити тебе з діяльністю нашої студентської Профспілки в університеті.

1. Що таке первинна профспілкова організація студентів ХНУРЕ? Первинна профспілкова організація студентів ХНУРЕ (далі — ППОС ХНУРЕ) — це добровільна неприбуткова громадська організація студентів, аспірантів університету, метою якої є представництво та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки працівників освіти і науки України.
2. Що таке профспілковий комітет студентів ХНУРЕ? Профспілковий комітет студентів ХНУРЕ  (далі — профком студентів ХНУРЕ ) — це виконавчий орган Первинної профспілкової організації студентів ХНУРЕ.
3. Чи є в університеті інші освітян-ські профспілкові структури та з ким співпрацює ППОС ХНУРЕ? У нашому університеті створені та діють дві організаційні ланки Профспілки працівників освіти і науки України — Первинна профспілкова організація співробітників  ХНУРЕ та Первинна профспілкова організація студентів  ХНУРЕ .
Вони взаємодіють та  співпрацюють у питаннях захисту прав та інтересів своїх членів – співробітників, студентів, аспірантів.
4. Чи є ППОС ХНУРЕ юридично зареєстрованою? ППОС  ХНУРЕ є юридичною особою і незалежною організацією, має рахунок у банку, печатку, має право бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі.
5. Які права члена Профспілки? Члени нашої Профспілки мають право:

 • на представництво та захист Профспілкою їх прав та інтересів;
 • на одержання на пільгових умовах путівок на оздоровлення та відпочинок;
 • на отримання матеріальної допомоги;
 • на отримання грошового заохочення за громадську роботу;
 • на правовий захист та безоплатну юридичну допомогу;
 • на участь у заходах та акціях, які проводить Профспілка;
 • обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів;
 • на участь у підготовці, укладенні колективної угоди та контролі за її виконанням.
6. Які обов’язки члена  Профспілки? Члени Профспілки зобов’язані:

 • визнавати і виконувати Статут Профспілки працівників освіти і науки України;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • особисто брати участь у діяльності профспілкової організації студентів;
 • виконувати рішення профспілкових органів;
 • не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки.
7. Що конкретно  може дати студенту членство у Профспілці (яку ВИГОДУ студент може отримати)? Наша Профспілка допоможе та навчить тебе:

 • як захищати свої права та відстоювати наші спільні інтереси;
 • як достойно жити та навчатися і не «вилетіти» з університету або гуртожитку;
 • як стати нашим активістом та допомагати своїм братам-студентам;
 • як протягом 24 днів оздоровлюватись, харчуватись та проживати у студентському санаторії-профілакторії лише за 104 грн. 50 коп.;
 • як потрапити на екскурсії, кращі матчі чи концерти за мінімальну вартість;
 • як недорого відпочити влітку на морі або взимку у горах, закордоном;
 • як отримати матеріальну допомогу або премію;
 • як подорожувати світом разом з міжнародним посвідченням студента ISIC.
8. Як стати членом нашої Профспілки працівників освіти
і науки України?
Членом нашої Профспілки  може стати будь-який студент, аспірант університету, незалежно від форми навчання (бюджет або контракт), який визнає Статут,  регулярно сплачує профспілкові внески і не є членом іншої профспілки.

Для вступу до Профспілки необхідно написати відповідну заяву. Таку заяву тобі запропонують заповнити наші профспілкові активісти факультетів  на День Першокурсника при врученні студентського квитка, залікової книжки.

9. Чи є в університеті так звані «альтернативні» студентські профспілки? Немає, але це не заборонено законодавством України. До нашої ППОС  ХНУРЕ входить понад 98 % студентів, аспірантів нашого університету денної форми навчання.

І тільки нашій ППОС  ХНУРЕ надано право представляти та захищати права та інтереси усіх студентів, аспірантів університету.

10. Чи повинен студент щось платити Профспілці, хто визначає величину внесків? Розмір профспілкових внесків визначено Статутом Профспілки працівників освіти і науки України і становить:

 • для студентів бюджетної форми навчання, які отримують стипендію — 1% від базової стипендії (внески сплачуються зі стипендії  через бухгалтерію університету відповідно до заяви студента);
 • для студентів, які не отримують стипендію, та студентів контрактної форми навчання — 1 % від базової стипендії (внески сплачуються готівкою за семестр).
11. На що ідуть профспілкові внески? На статутну діяльність ППОС ХНУРЕ, а саме на виплату матеріальної допомоги, здешевлення вартості путівок, проведення культурно–спортивних заходів, екскурсій тощо.
12. Що буде, якщо студент не є членом Профспілки працівників освіти і науки України ? Членство у нашій Профспілці добровільне. І якщо студент не хоче бути членом Профспілки, його ніхто до цього не примушуватиме. Але студенти, які не є членами нашої Профспілки, втрачають право на пільги, передбачені Статутом Профспілки працівників освіти і науки України.
13. Якщо студент не є членом Профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами? Ні.
14. Що потрібно зробити для отримання пільг від Профспілки (яка процедура)? Для отримання пільги члену Профспілки необхідно звернутись до профорга групи або до профбюро свого факультету  та написати відповідну заяву (матеріальна допомога, путівка до санаторію-профілакторію, на оздоровлення та відпочинок тощо).
15. Чи підтримає мене профком студентів ХНУРЕ  у разі конфлікту з керівництвом або викладачем університету? Так, якщо адміністрацією або викладачем порушені права студента.

Це передбачено Колективною угодою між адміністрацією та Профкомом студентів ХНУРЕ.

16. Чи впливає членство
в Профспілці на здачу сесії?
На здачу сесії впливає винятково знання предмету.
17. Чи можуть студенти контракт-ної форми навчання одержувати пільги від Профспілки? Так, студенти контрактної форми навчання —  члени нашої Профспілки можуть користуватися пільгами, зокрема одержувати на пільгових умовах путівки на  оздоровлення та відпочинок, одержувати матеріальну допомогу, грошову винагороду  та  отримувати пільгові путівки тощо.
18. Чи сплачуються профспілкові внески з вартості оплати за навчання? Ні.
19. Чи контролює профком студентів ХНУРЕ призначення стипендії, матеріальної допомоги, премії (чи може вплинути на її розмір)? Так. На кожному факультеті  створена стипендіальна комісія, яка займається питаннями призначення стипендій, матеріальних допомог, премій. До складу комісії обов’язково входить голова профбюро факультету та студенти-активісти. З Профкомом студентів узгоджуються усі накази про призначення стипендій, матеріальних допомог, премій. Розмір премії залежить від успіхів у навчанні, участі у громадській, спортивній та науковій діяльності.
20. Що потрібно для активної участі в діяльності ППОС  ХНУРЕ ? Виключно твоя ініціатива і бажання допомагати людям. Для цього необхідно звернутися до профорга групи, до профбюро студентів свого факультету або безпосередньо до профкому студентів ХНУРЕ .
21. Чи може членство в Профспіл-ці зашкодити студенту? Ніяким чином.
22. Чи може Профспілка допомог-ти, якщо студента відраховують? Так, якщо студента відраховують з причин, не пов’язаних з успішністю (порушення Правил внутрішнього розпорядку ХНУРЕ  або Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках ХНУРЕ  тощо).

Профбюро студентів факультету або профком студентів  ХНУРЕ  обов’язково розгляне подання адміністрації на своєму засіданні та прийме відповідне рішення – дати згоду на відрахування або ні.

23. Чи може Профспілка допомог-ти, якщо студента виселяють
з гуртожитку?
Так. У випадку, коли студента виселяють з гуртожитку через порушення Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках .

Профбюро студентів факультету  або профком студентів   ХНУРЕ  обов’язково розгляне подання адміністрації  на своєму засіданні та прийме відповідне рішення – дати згоду на виселення або ні.

24. Чи підконтрольний профком студентів ХНУРЕ   адміністрації університету? Ні. Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (тобто адміністрації університету або факультетів), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
Профком студентів   ХНУРЕ на принципах соціального партнерства співпрацює з адміністрацією університету з усіх питань, що стосуються умов навчання, проживання, побуту та дозвілля студентів.
25. Поясніть систему розподілу путівок (кому, за що, чому не мені)? На факультети  путівки розподіляються пропорційно до кількості студентів.

Розподіл путівок між студентами факультету  здійснюється на засіданні профбюро студентів факультету.

У першу чергу путівки надаються пільговим категоріям студентів — сироти, інваліди,   студенти-чорнобильці, диспансерні хворі, малозабезпечені, студенти з багатодітних сімей,  студенти з неповної сім’ї (один з батьків помер або загинув) тощо.

Також путівки надаються студентам, які мають здобутки у навчанні або науковій роботі, беруть активну участь у громадському житті факультету або університету.

26. Чи є можливість особистої участі в культурно-масових та спортивних заходах? Усі бажаючі можуть брати участь у всіх заходах, які проводяться профкомом студентів  ХНУРЕ   в університеті або профбюро студентів на факультетах.

Бажаючим необхідно звертатися до профбюро студентів свого факультету .

27. Як ППОС ХНУРЕ може допомогти організувати дозвілля студентів? Усе залежить від особистої ініціативи студента. Звичайно, профкомом студентів проводяться різноманітні культурно-масові та  спортивні заходи в університеті, і якщо у студента є гарна ідея, профком студентів допоможе в її реалізації.
28. Як функціонує профспілкова система в ХНУРЕ  (як стати профоргом, членом профбюро або профкому студентів, як влитися
в
тусовку)?
У кожній групі університету обирається профгрупорг. На кожному факультеті обирається і діє профбюро студентів.

Кожен рік на усіх факультетах відбуваються профспілкові конференції, де команда профбюро студентів звітує про свою роботу. Членом профбюро або профкому студентів може стати будь-який ініціативний студент — член нашої Профспілки.

Влитися в тусовку просто — наша Профспілка освітян завжди відкрита для всіх бажаючих та небайдужих.

подробнее

Последние фотографии